OmOm oss

Mitt i Finnskogsriket ligger denna gård. Skogshuggare boställe med anor från 1700-talet då Hällfors låg längst ut från Svartnäs gruva. Stora Kopparbergs Bergslag anlade  ett järnbruk i Svartnäs 1735.  Stångjärn behövdes för drifter i Falu koppargruva. Något tidigare hade jämmalmsfynndigheter upptäckts  i  Vintjärn. Så ett bruk uppfördes här vid Storån som kommer från Kölsjön. Denna anläggningen  priviligerades våren 1805 och togs i bruk med två härdar och en stångjärnshammare.

Hällförsgården, ano 1955, foto Gun-Britt Skoglund

Anläggningen  nedlades 1846. Under dessa 40 år beboddes bruket av ett 20 -tal smeder med familjer. Betäcknande för dessa mästersmeder var att de stannade som regel bara 2-5 år här, sedan flyttade de till andra bruk, mest  till Svartnäs. Bland de första  smeder som fanns här kan  nämnas Erik Hillbom, Daniel Jonsson-Flodberg, Lars Hammarberg, Erik Bååt och Jonas Vilhelm Hult med familjen (Läs mer om familjen Hult nedan).

Bruket hade vidare av ett antal drängar, samt intillboende kolare och kolkörare från Bollnäs södra allmänning, där man ur skogen tog fram kol för bruket. Förutom smedja med hammare och härdar fanns en timrad kontorsbyggnad innehållande 5 rum och förstuga på nedre botten samt 2 vindsrum. Vidare 2 visthusbodar, ladugård, stall samt foderbord. Färdstall samt redskapslider. Vidare en badstuga.   Ett boningshus innehållande 4 rum för smeder med familjer, samt ladugårdar och visthus. Hällförs som platsen sedemera kom att kallas har sedan 1860  haft en ramsåg som var i bruk till 1940-talet.

Fyra arrendegårdar därav två i Åberget 1,5 km SÖ om Hällfors har efter brukets nedläggningen bebotts av familjer som  haft sin utkomst av skogsarbeter jämsides med att de brukat uppodlad jord och haft kreatur för sitt uppehälle. Sista fasta boende lämnade Hällfors i början på 1970-talet. 

Källan-Föreningen Finnskogens Vänner, 1997.

Familjen Hult

Jonas Vilhelm Hult var skogvaktare och bosatt i Hällforsgården med sin fru Matilda och sina tre söner, Sven Vilhelm, Johan Emrik och Oskar Emanuel, de flyttade till Hällforsgården år 1894.

På andra bilden är familjen Hult samlad, här har vi tre generationer samlade med Jonas Vilhelm Hult, hustrun Matilda, sönen Johan Emrik, sittande dottern Emma Hult Wallin med hennes döttrar, den äldsta Lydia Matilda och yngsta Signe Augusta och sin man bredvid P.O Wallin, då var Emmas familjen på besök. Jonas Vilhelm Hult och Matilda samt sönerna flytade till Amerika på hösten 1913.

Det finns en artikel  införd  i tidningen  Östgötaposten om en skogvaktare   med efternamn Hult som hade en älg  i Hällforsgårdens området